SLUŽBY

 

 

Vedení účetnictví:

 • kontrola a zpracování předaných účetních dokladů;

 • vedení účetních knih a evidencí dle zákonných předpisů, zadání účetních dokladů do účetního systému:
  1) vedení pokladní knihy;
  2) vedení knihy bankovních výpisů;
  3) vedení knihy pohledávek;
  4) vedení knihy závazků;
  5) vedení interních účetních dokladů;
  5) vedení účetního deníku;
  6) vedení hlavní knihy.

 • zhotovení výstupních účetních sestav – požadovaných klientem dle dohody;

 • zhotovení výstupních účetních sestav dle zákonných norem;

 • evidence DPH, včetně zpracování daňového přiznání k DPH, zpracování souhrnného hlášení;

 • zpracování daňových přiznání k ostatním daním dle požadavků klienta – silniční daň, daň z nemovitosti, vyúčtování daně z  příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vyúčtování srážkové daně ad.

 • zpracování účetní závěrky ve zkráceném rozsahu či v plném rozsahu;

 • příprava podkladů pro kontroly, zastupování klienta při kontrolách na základě plné moci;

 • účetní poradenství, zpracování statistických výkazů.

 

Vedení daňové evidence:

 • kontrola a zpracování předaných účetních dokladů;

 • vedení účetních knih a evidencí dle zákonných předpisů, zadání účetních dokladů do účetního systému:
  1) vedení pokladní knihy;
  2) vedení knihy bankovních výpisů;
  3) vedení knihy pohledávek;
  4) vedení knihy závazků;
  5) vedení deníku zjednodušené daňové evidence.

 • zhotovení výstupních účetních sestav – požadovaných klientem dle dohody;

 • zhotovení výstupních účetních sestav dle zákonných norem;

 • evidence DPH, včetně zpracování daňového přiznání k DPH, zpracování souhrnného hlášení;

 • zpracování daňových přiznání k ostatním daním dle požadavků klienta – silniční daň, daň z nemovitosti, vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vyúčtování srážkové daně ad.;

 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, přehledy pro ZP a OSSZ;

 • příprava podkladů pro kontroly, zastupování klienta při kontrolách na základě plné moci;

 • účetní poradenství, zpracování statistických výkazů.

 

Zpracování mezd a personalistiky:

 • příprava pracovněprávních dokumentů – pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti;

 • výpočet a evidence mezd – mzdové listy, evidenční listy, výplatní listiny, zákonné pojištění zaměstnanců, zpracování výstupů dle požadavků klienta;

 • zastupování na úřadech;

 • statistické výkaznictví.

 
 

© 2020 DENDROMEDA s.r.o. 

 Nábřežní 417, 341 01 Horažďovice, CZ

IČ: 29107415 | DIČ: CZ29107415 | společnost zapsána Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25227